...

ENERJİNİN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ

Dünyadaki teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte insanoğlunun enerjiye olan bağımlılığı gün geçtikçe artmaktadır. Artan ihtiyaçla birlikte tüketim oranı da paralel olarak artmıştır.

Enerji varlıklarının hızla tükenmesi karşısında dünya yenilenebilir enerji için atılıma başlamıştır.

Doğal doğal ve çevreci olan bu yöntem şirketimizin de vizyonu içerisinde yer almaktadır.
...

TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI

Mükemmel tarım modellerinde işletmeler belirli bir döngü içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Ülkemizde yüzde yüz kendi ihtiyaçlarını karşılayan tarımsal işletme varlığı oldukça azdır. Unutmayalım ki tarımda gerçekleşen her çıktının bir değeri vardır. Önemli olan bu çıktıların nasıl ve ne şekilde değerlendirileceği üzerine çalışmaktır.

Örneğin büyük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerinde hayvan gübresinin girdi olarak kullanılmasıyla biogaz tesisleri ve bu tesisin çıktı olarak biogaz ve organik gübreler elde etmek mümkündür. Şirketimiz tarımda minimum girdi ile maksimum çıktının aldığı bir işletme modeli benimsemiştir.
...

ÜRETİMİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

Üretim, her şekli ile bir ülkenin en büyük katma değerini oluşturmaktadır. Tarımsal üretim ise başlangıç noktası toprak olması sebebi ile üretimin ilk başladığı noktalardandır.

Toprağın iyi sağlıklı ve düzenli kullanımı ile tarımsal üretimin çok büyük bir bağ bulunmaktadır.

Ülkemizde tarımsal üretimin maksimum kazanç ile gerçekleşmesi için firmamız her zaman özveri ile çalışmış ve çalışmaya devam edecektir....